Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:43:11.
 Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:59:55 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:45:55.
 Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 03 kwietnia 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-18 07:56:37.
 Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:47:51.
 Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:49:38.
 Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:51:27.
 Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:36:19.
 Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:34:15.
 Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:30:49.
 Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:25:49.
 Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:22:58.
 Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:20:48.
 Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Wilczyce zdnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-23 12:52:30 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:18:28.
 Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:37:46.
 Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:47:48.
 Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:41:51.
 Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:22:35 | Data modyfikacji: 2013-11-25 12:36:52.
 Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:56:26 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:45:16.
 Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:39:28.
 Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:23:50.
 Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:43:05.
 Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42.
Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat