Uchwała Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:27:07 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:29:43.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:34:40 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:39:08.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:46:09 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:49:34.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:54:41 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:01:14.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:06:18 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:11:18.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:20:47 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:23:58.
  Uchwała Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce - tekst

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:32:50.
 Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:46:41 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:30.
 Uchwała nr XXI/125/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:06:22 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:24.
 Uchwała nr XXI/126/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w Sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:10:58 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:16.
 Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:14:37 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:09.
 Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:15:42 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:58.
 Uchwała nr XXI/129/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:20:23 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:50.
 Uchwały nr XXI/130/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:22:03 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:41.
 Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:25:27 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:33.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:25:27
Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:33
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat