Uchwała Nr XXII/132/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 08:21:51.
 Uchwała Nr XXII/133/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 08:43:43.
 Uchwała Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 08:51:14 | Data modyfikacji: 2013-06-28 09:22:40.
 Uchwała Nr XXII/135/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 08:56:48 | Data modyfikacji: 2013-06-28 09:32:45.
 Uchwała Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:12:21 | Data modyfikacji: 2013-06-28 09:40:11.
 Uchwała Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:15:47.
 Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:18:15.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-28 09:18:15
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat