Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:46:25.
 Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:57:35 | Data modyfikacji: 2013-12-17 08:02:56.
 Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:36:56.
 Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:38:32.
 Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:04:21.
 Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:13:53.
 Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:31:03 | Data modyfikacji: 2013-12-17 09:39:11.
 Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:43:06.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:50:25.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:50:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat