Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 08:41:05.
 Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 08:53:00 | Data modyfikacji: 2014-01-08 09:08:35.
 Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:14:25.
 Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:22:24 | Data modyfikacji: 2014-01-08 09:40:21.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:22:24
Data modyfikacji: 2014-01-08 09:40:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat