Uchwała Nr XXVI/154/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:57:24 | Data modyfikacji: 2014-02-10 14:03:30.
 Uchwała Nr XXVI/155/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:15:52.
 Uchwała Nr XXVI/156/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:17:21.
 Uchwała Nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:20:03.
 Uchwała Nr XXVI/158/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:22:54.
 Uchwała Nr XXVI/159/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:26:03.
 Uchwała Nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:30:24.
 Uchwała Nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:37:40.
 Uchwała Nr XXVI/162/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:41:11.
 Uchwała Nr XXVI/163/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:44:29.
 Uchwała Nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:50:30.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:50:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat