Uchwała Nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:39:14.
 Uchwała Nr XXVII/166/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:45:45 | Data modyfikacji: 2014-03-20 13:53:22.
 Uchwała Nr XXVII/167/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:58:35 | Data modyfikacji: 2014-03-20 14:18:10.
 Uchwała Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:02:41.
 Uchwała Nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:05:26.
 Uchwała Nr XXVII/170/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:14:28.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:14:28
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat