Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:31:53.
 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:34:32.
 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:36:59.
 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-14 08:43:06 | Data modyfikacji: 2015-01-14 09:11:14.
 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:39:43.
 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:42:14.
 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie docodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:43:49.
 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:03:24.
 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:45:25.
 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-14 12:18:30 | Data modyfikacji: 2014-05-14 12:19:06.
 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-14 12:20:49.
 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:16:23.
 Zarzadzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-22 09:25:00.
 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:21:03.
 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:25:08.
 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:26:42.
 Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:29:04.
 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:31:03.
 Zarządznenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:31:10.
 Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:29:25.
 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:27:43.
 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:25:08.
 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:23:44.
 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:21:59.
 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:20:29.
 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:18:50.
 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:17:18.
 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:15:21.
 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:13:29.
 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:30:44 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:33:38.
 Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:59:45 | Data modyfikacji: 2015-01-16 10:07:18.
 Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:11:20.
 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:07:26.
 Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:04:05.
 Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:01:57.
 Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:47:09.
 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:22:41.
 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:45:29.
 Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:43:14.
 Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów, członków rad sołeckich i ustalenia regulaminu wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-31 08:55:57.
Data wprowadzenia: 2014-12-31 08:55:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat