Uchwała Nr XXVIII/171/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:05:30.
 Uchwała Nr XXVIII/172/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:08:30.
 Uchwała Nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:10:27.
 Uchwała Nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:29:09 | Data modyfikacji: 2014-06-13 08:40:26.
 Uchwała Nr XXVIII/175/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:45:19 | Data modyfikacji: 2014-06-13 08:48:42.
 Uchwała Nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:54:46.
 Uchwała Nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:57:49.
 Uchwała Nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:00:11.
 Uchwała Nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:02:29.
 Uchwała Nr XXVIII/180/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:09:12.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:09:12
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat