Uchwała nr XXXII/187/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:42:18 | Data modyfikacji: 2014-10-07 13:45:59.
 Uchwała Nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:52:22 | Data modyfikacji: 2014-10-07 13:59:37.
 Uchwała Nr XXXII/189/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanej za pomnik przyrody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:04:10.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-07 14:04:10
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat