Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:54:09.
 Uchwała Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:56:59.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:58:50.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:16:47 | Data modyfikacji: 2014-12-08 12:18:43.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:20:07.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 10 listopada 2014 r. nr XXXIII/192/2014 w przedmiocie uchwalenia statutu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:52:44.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:52:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat