Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:31:39.
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:33:55.
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:35:20.
 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:37:06.
 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porzątku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:38:59.
 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:40:36.
 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:46:21.
 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:48:20.
 Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:50:38.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:50:38
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat