Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:09:09.
 Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:12:36 | Data modyfikacji: 2015-01-15 14:14:35.
 Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:16:54.
 Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:19:46 | Data modyfikacji: 2015-01-15 14:21:34.
 Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:27:37.
 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:57.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat