Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:41:37.
 Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:44:32.
 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:08:23 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:10:44.
 Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:51:03.
 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:53:58.
 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:56:27.
 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilczyce tj. na stanowisko Sekretarza Gminy i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:53:25.
 Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania premii dla pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:10:25.
 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:58:13.
 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:12:51 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:23:34.
 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:40:45.
 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:42:45.
 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:43:47.
 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:45:15.
 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:33:49.
 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:35:37.
 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla koparko-ładowarki Caterpillar CAT 432 E

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:55:39.
 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i użytkowania koparko-ładowarki eksploatowanej przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:58:40 | Data modyfikacji: 2015-05-18 13:23:13.
 Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-06-15 14:39:30 | Data modyfikacji: 2015-06-15 14:41:03.
 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:40:27.
 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:43:02.
 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:49:07.
 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:50:43.
 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:52:30.
 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:56:27.
 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:01:27.
 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:21:14.
 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:26:03.
 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:41:47.
 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 12:28:46 | Data modyfikacji: 2016-02-02 12:33:53.
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw przeprowadzenia referendum na obszarze Gminy Wilczyce w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-12 22:02:16.
 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:56:37.
 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:45:19.
 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:48:53.
 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:50:36.
 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:52:53.
 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:56:00.
 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:58:50.
 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:02:04.
 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:08:01.
 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:09:49.
 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:11:47.
 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:07:47.
 Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:23:17.
 Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:10:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:14:56.
 Zarządzenie Nr 90/2015 Wójt Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:54:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:59:42.
 Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:25:09.
 Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:26:54.
 Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-09 13:05:59 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:08:05.
 Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:29:32.
 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:32:03.
 Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:34:48.
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:47:59.
Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:47:59
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat