Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:18:37 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:20:36.
 Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:22:45.
 Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:25:33.
 Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:27:07.
 Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:29:57.
 Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:32:24.
 Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:36:38 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:37:45.
 Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:42:32 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:43:43.
 Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:47:00.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:47:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat