Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:11:48 | Data modyfikacji: 2015-05-22 09:13:40.
 Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:18:52.
 Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Wilczyce w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:23:38.
 Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:29:40.
 Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:36:02 | Data modyfikacji: 2015-05-22 09:59:59.
 Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:11:34.
 Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:13:54.
 Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:15:47.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:15:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat