Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:32:41.
 Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:34:31.
 Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:37:38.
 Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:40:47 | Data modyfikacji: 2015-07-02 14:41:51.
 Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:43:52.
 Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:45:36.
 Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:47:48.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:47:48
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat