Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:10:33.
 Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:12:40.
 Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:32:51.
  Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:36:15.
 Załącznik do Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:32:31 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:32:56.
  Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:45:07.
 Uchwała Nr 72/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 roku w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:28:58.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:28:58
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat