Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:54:19.
 Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:55:35.
 Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:56:46.
 Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:58:06.
 Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:07:34 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:16:03.
 Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:20:48.
 Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:24:33.
 Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:27:01.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:27:01
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat