Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:39:26 | Data modyfikacji: 2016-01-07 11:41:50.
 Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:45:04.
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:48:22 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:02:51.
 Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:09:34.
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:15:55.
 Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:17:48 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:19:02.
 Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:24:32.
 Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:26:21.
 Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:29:38 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:31:05.
 Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:39:22.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .   sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:39:22
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat