Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:20:57 | Data modyfikacji: 2016-03-24 10:57:29.
 Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:09:47.
 Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:11:38.
 Uchwała Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:28:34.
 Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilczyce i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:31:48.
 Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:40:33.
 Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:43:20 | Data modyfikacji: 2016-03-24 11:44:24.
 Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:47:26.
 Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:48:53.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:48:53
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat