Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:11:32 | Data modyfikacji: 2016-05-30 23:13:09.
 Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:14:53.
 Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:17:24.
 Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:21:57 | Data modyfikacji: 2016-05-30 23:25:13.
 Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:27:05.
 Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:29:08.
 Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:30:59.
 Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:32:54.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:32:54
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat