Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:10:04.
 Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:12:02.
 Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:13:40.
 Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:16:19 | Data modyfikacji: 2016-06-03 14:17:32.
 Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:19:25.
 Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:20:59.
 Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:33:40.
 Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:37:40.
 Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:40:19.
 Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:46:39.
 Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:49:51.
 Załącznik do Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:55:37 | Data modyfikacji: 2016-06-03 14:59:24.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:55:37
Data modyfikacji: 2016-06-03 14:59:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat