Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:31:22 | Data modyfikacji: 2016-07-01 23:34:47.
 Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:32:34.
 Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:37:16.
 Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:38:46.
 Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:40:47.
 Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:42:25.
 Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:43:45.
 Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:46:08.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:46:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat