Uchwała Nr XVIII/113/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 11:59:08.
 Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:01:43.
 Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:03:45.
 Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:05:53 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:43:20.
 Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:49:55.
 Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:52:47.
 Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:56:05.
 Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:04:44 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:06:11.
 Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:12:45.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:12:45
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat