Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:40:56.
 Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:42:09.
 Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:44:07.
 Postanowienie Nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:40:40.
 Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:45:15 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:37:00.
 Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:47:37 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:54.
 Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:54:50 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:46.
 Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:06:49 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:38.
 Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:23:04 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:31.
 Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:08:07 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:24.
 Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:36:07 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:14.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. - Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:39:19 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:07.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:39:19
Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:07
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat