Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:20:37 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:22:52.
 Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:24:51.
 Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:30:08.
 Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:31:52.
 Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:34:45.
 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży służbowej przez radnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:46:18.
 Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:49:05 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:53:15.
 Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:57:33.
 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:02:53 | Data modyfikacji: 2017-01-05 14:08:09.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:02:53
Data modyfikacji: 2017-01-05 14:08:09
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat