Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:21:22.
 Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wilczyce o łącznej długości 24,712 km.” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-02-08 13:23:21.
 Informacja z otwarcia ofert „Zakup i dostawa dla Urzędu Gminy w Wilczycach nowej koparko-ładowarki”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-21 14:44:10.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-05-19 14:54:39.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Radoszki, Daromin, Przezwody, Wilczyce, Pęczyny, Zagrody, Łukawa, Ocinek”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-03 14:03:10.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont dróg w ramach modernizacji infrastruktury drogowej w msc. Łukawa, Ocinek, Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Wilczyce, Pęczyny, Daromin, Przezwody”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-03 14:03:43.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2022/2023”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-05 11:46:57.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – 2 postępowanie” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-16 13:21:24 | Data modyfikacji: 2022-08-16 13:22:43.
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:42:49.
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.10.2022 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-09-26 14:38:40.
 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu w ramach grantów „Polska Cyfrowa” znak: ZP.271.13.2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-11-18 12:46:53.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” ZP.271.12.2022 (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-11-21 14:01:50.
Data wprowadzenia: 2022-11-21 14:01:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat