Uchwała Nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:38:52 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:45:39.
 Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:42:29.
 Uchwała Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:52:02.
 Uchwała Nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:55:50.
 Uchwała Nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:00:51.
 Uchwała Nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:04:33 | Data modyfikacji: 2017-03-30 09:05:39.
 Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:09:37.
 Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:13:53.
 Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:15:51.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. - Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:18:47 | Data modyfikacji: 2017-03-30 09:20:08.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:18:47
Data modyfikacji: 2017-03-30 09:20:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat