Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:19:14 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:00.
 Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 luty 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:22:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:19.
 Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:24:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:34.
 Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:27:30 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:54.

    Zarządzenie nr 12/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do podsektora samorządowego za rok 2007.

http://www.wilczyce.pl/upload/zarz122008.pdf  
 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 14:03:17 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:25:19.
 Zarządzenie nr 13/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:31:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:25:57.
 Zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:33:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:26:13.
 Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:36:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:26:28.
 Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:59:27 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:27:43.
 Zarządzenie nr 19/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:50:06 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:08.
 Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:54:03 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:39.
 Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej powstałej w wyniku działania powodzi wywołanej lokalnym oberwaniem się chmury tj. ulewnym deszczem w okresie od dnia 16.05.2008r. do 17.05.2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-09 11:51:26 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:55.
 Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:56:58 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:09.
 Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:01:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:23.
 Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:19:24 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:37.
 Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:22:27 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:51.
  Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Odbudowa drogi gminnej nr 004323T Dacharzów - Pęczyny na odcinku od km 1+837,00 do km 3 + 357,00 w m. Zagrody"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-07-28 14:17:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:12.
 Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:25:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:24.
 Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:30:56 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:39.
 Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań polegających na odbiorze dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ocinek, Radoszki, Wilczyce, Przezwody i Daromin

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-07-31 11:36:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:54.
 Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:42:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:07.
 Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:50:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:21.
 Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:35:33 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:27:27.
 Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w miejscowosci Daromin.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-25 10:02:33 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:34.
 Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowość Radoszki " dofinansowany ze środków FOGR.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:18:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:55.
 Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Darominie

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:39:37 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:14.
 Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:38:35 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:28.
 Zarządzenie nr 45/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:10:52 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:49.
 Zarządzenie nr 46/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:18:31 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:06.
 Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:20:20 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:23.
 Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:22:22 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:37.

Zarządzenie nr 50/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wilczyce 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-12-11 09:57:29 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:50.
 Zarządzenie nr 51/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:43:20 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:05.
 Zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:25:12 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:19.
 Zarządzenie nr 53/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:27:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:34.
 Zarządzenie nr 54/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:48:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:48.
 Zarządzenie nr 55/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Odbudowa drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w m. Daromin"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:44:08 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:02.
 Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:02:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:25.
 Zarządzenie nr 58/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:50:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:38.
 Zarządzenie nr 59/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:53.
 Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:29:55 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:36:06.
 Zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół w Wilczycach na elewacji: północnej, wschodniej i zachodniej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:49:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:36:19.
 Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:31:38 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:01.
 Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:06:07 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:22.
 Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:08:37 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:41.
 Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:59.
 Zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:35:22 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:12.
 Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:36:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:24.
 Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:39:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:42.
 Zarządzenie nr 71/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Daromin" dofinansowany ze środków FOGR

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-12-10 10:22:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:01.
 Zarządzenie nr 72/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 12:58:53 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:18.
 Zarządzenie nr 73/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:40:32 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:31.
 Zarządzenie nr 74/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:42:55 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:43.
Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:42:55
Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat