Zarzadzenie_nr9_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.03.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych opracowań pt. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich dla Gminy Wilczyce na lata 2007-2013" i "Opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce z wieloletnim planem inwestycyjnym"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-17 13:22:35 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:15.
 Zarzadzenie_nr11_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 14:48:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:35.
 Zarzadzenie_nr12_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-17 13:18:38 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:56.
 Zarzadzenie_nr13_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_25.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 14:46:42 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:12.
 Zarzadzenie_nr142007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 13:52:26 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:28.
 Zarzadzenie_nr15_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-15 13:00:10 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:50.
 Zarzadzenie_nr17_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwot na odbudowę drogi gminnej nr 005 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-15 12:53:36 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:04.
 Zarzadzenie_nr18_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-24 14:47:24 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:18.
 Zarzadzenie_nr23_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.05.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:45:59 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:41.
 Zarzadzenie_nr24_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.06.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 005 Dobrocice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:49:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:54.
 Zarzadzenie_nr25_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-15 07:20:07 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:13.
 Zarzadzenie_nr26_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-06 07:23:33 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:26.
 Zarządzenie_nr_27_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.07.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-17 11:40:22 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:42.
 Zarzadzenie_nr28_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączący miejscowość Wysiadłów z miejscowoscią Ocinek"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-20 13:29:53 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:02.
 Zarzadzenie_nr29_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanego remontu mogiły poległych żołnierzy z II wojny światowej w Darominie

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:14:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:17.
 Zarządzenie_nr_31_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_06.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:35:52 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:35.
 Zarzadzenie_nr32_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_07.08.2007r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 12:59:50 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:51.
 Zarządzenie_nr_33_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:37:31 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:15:24.
 Zarzadzenie_nr34_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.08.2007r w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowe drogi gminnej nr 004 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:40:45 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:15:45.
 Zarzadzenie_nr39_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 11:59:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:01.
 Zarzadzenie_nr43_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_11.09.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 004 Dobrocice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 12:46:02 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:19.
 Zarządzenie_nr_44_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.09.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 003 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-19 14:47:05 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:36.
 Zarządzenie_nr_45_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania "przebudowa drogi gminnej nr 004326 T Daromin - Grochocice i dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnym 182 w miejscowości Daromin oraz o nr ewidencyjnych 989/2, 1196/1, 1055 w miejscowości Łukawa"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-28 11:53:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:55.
 Zarzadzenie_nr46_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:36:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:17:33.
 Zarządzenie_nr_47_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce z dnia_25.09.2007r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-01 13:34:51 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:17:51.
 Zarzadzenie_nr48_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_27.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:49:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:18:07.
 Zarzadzenie_nr49_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 11:00:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:18:46.
 Zarzadzenie_nr50_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_03.10.2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:15:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:02.
 Zarzadzenie_nr52_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "Przebudowa drogi gminnej nr 004338T Wilczyce - Podłącze - Gałkowice - Ocin, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnych 275 w miejscowości Wysiadłów, dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnych 304, 330 w miejscowości Pęczyny, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnym 470 w miejscowości Zagrody."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 13:32:56 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:20.
 Zarządzenie_nr_53_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:10:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:35.
 Zarządzenie_nr_54_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:52.
 Zarządzenie_nr_55_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:17:04 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:20:09.
 Zarządzenie_nr_56_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_17.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:19:07 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:20:34.
 Zarzadzenie nr 57 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 17.10.2007r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:20:50 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:21:27.
 Zarządzenie_nr_58_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_22.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:21:45 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:01.
 Zarządzenie nr 59/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-21 13:05:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:16.
 Zarzadzenie nr 62 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 31.10.2007r. w sprawie powołania Komisji d/s kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do kształcenia zawodowego nauczycieli.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:22:59 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:33.

Zarzadzenie nr 63 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 12.11.2007r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 rok.


www.wilczyce.pl/upload/zarz632007.rar

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-06 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:52.
 Zarządzenie nr 64/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-21 13:10:01 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:06.
 Zarządzenie nr 65/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.11.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-28 10:21:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:23.
 Zarzadzenie nr 66 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 23.11.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-06 11:18:40 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:38.
Data wprowadzenia: 2007-12-06 11:18:40
Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:38
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat