Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006r.
 Zarz10_2006.doc

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-03-23 12:26:21 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:50:31.
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
2005r.
 Zarządzeine + załączniki

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-03-23 12:29:16 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:50:51.
Określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
 ZarzNr16 .doc

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-04-14 10:34:17 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:51:10.
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2006-08-03 14:53:32 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:51:35.
Data wprowadzenia: 2006-08-03 14:53:32
Data modyfikacji: 2017-04-12 14:51:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat