Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:52:56.
 Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:54:50.
 Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:44:01 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:47:38.
 Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:56:40 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:57:48.
 Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:58:38.
 Uchwala Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 22:58:35 | Data modyfikacji: 2017-06-12 23:00:13.
 Uchwała Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 23:01:49.
 Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:00:24.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:00:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat