Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 09:22:55 | Data modyfikacji: 2017-07-21 09:35:06.
 Uchwała Nr XXV/163/2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 09:53:39.
 Uchwała Nr XXV/164/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 09:48:23.
 Uchwała Nr XXV/165/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2017-2021

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:07:21.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-07-21 10:07:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat