Uchwała Nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 10:59:13.
 Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:02:23.
 Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:06.
 Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:07:05.
 Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminami: Obrazów, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów projektu pn. "EKOENERGIA W GMINACH OBRAZÓW, WILCZYCE, SADOWIE, WOJCIECHOWICE, WAŚNIÓW" Partnerstwo gmin Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:31:57.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:31:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat