Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:50:31.
 Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:55:43 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:58:20.
 Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:02:59.
 Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:07:33.
 Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:08:49.
 Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:11:57 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:13:17.
 Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:32:56 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:33:44.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:32:56
Data modyfikacji: 2018-01-04 10:33:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat