Uchwała Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:21:40 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:24:43.
 Uchwała Nr XXX/190/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:28:30.
 Uchwała Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:33:45.
 Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:59:43.
 Uchwała Nr XXX/193/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:02:42.
 Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:05:00.
 Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:12:56.
 Uchwała Nr XXX/196/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:15:31.
 Uchwała Nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:17:58.
 Uchwała Nr XXX/198/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:35:14.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:35:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat