Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:17:39.
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:24:22.
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:26:29.
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:30:07 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:31:29.
 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:34:00.
 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:35:43.
 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-18 09:36:07 | Data modyfikacji: 2018-05-18 10:00:59.
 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:26:55.
 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:29:09.
 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:41:16.
 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:43:38.
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:46:00.
 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:25:37.
 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:19:15.
 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:18:51 | Data modyfikacji: 2018-06-20 10:19:54.
 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:17:20.
 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:14:29.
 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:12:18.
 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:10:14.
 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:08:18.
 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:04:35 | Data modyfikacji: 2018-12-05 13:05:31.
 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:59:17.
 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XII Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 19 sierpnia 2018 r."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-13 10:24:37.
 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:54:44.
 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:50:51.
 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:47:55 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:49:09.
 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:43:25.
 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:15:29.
 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:12:31.
 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:57:04.
 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:41:23.
 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 13:29:02 | Data modyfikacji: 2018-12-05 13:34:18.
 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:14:15 | Data modyfikacji: 2018-12-05 10:15:26.
 Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:21:45.
Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:21:45
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat