Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-08 12:39:28.
 Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:29:08 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:30:44.
 Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:31:40.
 Uchwała Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:35:17.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2018 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:44:19 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:32:33.
 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:46:31.
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:18:05 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:54:27.
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:42:43.
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:44:10.
 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:32:23.
 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:40:56.
 Gminna Komisja Wyborcza w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:44:03 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:46:57.
 Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Wilczyce i na Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:49:47.
 Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:44:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:43:48.
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-25 21:22:04.
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:55:45.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:43:58 | Data modyfikacji: 2018-10-03 11:49:02.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-03 11:52:39.
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:42:22.
 Protokół z wyborów - Wybory do Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:44:18 | Data modyfikacji: 2018-10-24 07:44:56.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:13:43.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:16:49.
Data wprowadzenia: 2018-10-26 08:16:49
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat