Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:14:53 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:26:13.
 Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:29:49.
 Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:31:45.
 Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:34:56.
 Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:41:13.
 Uchwała Nr XXXI/204/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:43:43.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:43:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat