Uchwała Nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:21:29.
 Uchwała Nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:24:03.
 Uchwała Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 10:27:29 | Data modyfikacji: 2018-08-01 10:28:45.
 Uchwała Nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:00:48.
 Uchwała Nr XXXIII/215/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:03:34.
 Uchwała Nr XXXIII/216/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:07:44.
 Uchwała Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:25:31.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:25:31
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat