Uchwała Nr XXXV/220/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:16:38 | Data modyfikacji: 2018-09-20 10:17:44.
 Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:19:37.
 Uchwała Nr XXXV/222/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:29:47.
 Uchwała Nr XXXV/223/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:33:53 | Data modyfikacji: 2018-09-20 10:34:41.
 Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:38:23.
 Uchwała Nr XXXV/225/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:41:58.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr XXXV/225/2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:37:41.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:37:41
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat