Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:03:29.
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:07:27.
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:08:43.
 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:12:04.
 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:15:22.
 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:17:20.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:17:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat