Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:28:30.
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:38:10.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:40:34.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:43:58.
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:46:59.
 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:51:09.
 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilczyce i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wilczyce opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:55:32.
 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:59:06.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:59:06
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat