Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Wilczyce, w związku z nieprawidłowościami przy budowie drogi przy .......

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 11:03:13.
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:18:41 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:51:14.
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:52:33 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:56:02.
 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:57:27.
 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:59:52.
 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:01:39.
 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:05:22.
 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:08:12.
 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:16:48.
 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:58:53.
 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:54:45.
 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019 -2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:56:48.
 Uchwała Nr III/27/2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:58:28.
 Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:00:37.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:00:37
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat