Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:23:46 | Data modyfikacji: 2019-03-06 14:27:10.
 Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:31:57.
 Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:37:32.
 Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:39:20.
 Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:42:40.
 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:45:25.
 Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:50:47.
 Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:34:25.
 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dot. Uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/36/2019 w przedmiocie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:32:11.
 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2019 r. dot. uchwały nr IV/36/2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-27 13:40:34.
 Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:51:23 | Data modyfikacji: 2019-08-08 14:28:51.
 Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:36:45 | Data modyfikacji: 2019-08-08 14:28:44.
 Doręczenie odpisu wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. dot. uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/38/2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:52:03 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:55:00.
 Odpis prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. ze stwierdzeniem daty jego prawomocności i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu dot. uchwały z dnia 12 lutego 2019 r. nr IV/38/2019 w podmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:54:04.
 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:40:50 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:51:05.
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:31:26 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:58.
 Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 07:51:11 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:46.
 Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Ożarów w zarząd części drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin oraz zawarcia porozumienia z Gminą Ożarów, którego przedmiotem będzie realizacja przebudowy dróg gminnych na terenie obu gmin w msc. Bożęcin gm. Wilczyce i Sobótka gm. Ożarów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:00:37 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:34.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-07 08:00:37
Data modyfikacji: 2020-03-16 13:50:34
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat