Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce, w związku z nieprawidłowościami przy budowie drogi przy posesji ...

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:22:24 | Data modyfikacji: 2019-03-11 08:22:46.
 Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Pana ...... z dnia 04 lutego 2019 roku na uchwałę Rady Gminy w Wilczycach z dnia 14 listopada 2011 r. Nr IX/46/2011 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:31:15 | Data modyfikacji: 2019-03-11 08:32:40.
 Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:50:52.
 Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:56:16.
 Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 08:58:45.
 Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-11 09:22:16 | Data modyfikacji: 2019-03-11 09:23:42.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-11 09:22:16
Data modyfikacji: 2019-03-11 09:23:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat