Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:41:00.
 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:43:42.
 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:46:26.
 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:49:52.
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:56:38.
 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:45:45 | Data modyfikacji: 2019-03-21 14:02:05.
 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:59:12.
 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:28:47 | Data modyfikacji: 2019-03-29 14:30:34.
 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:01:31.
 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:05:52.
 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:41:44.
 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:08:52.
 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:09:58.
 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:12:07 | Data modyfikacji: 2019-06-13 14:18:09.
 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:14:50.
 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:16:06.
 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:35:08 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:37:36.
 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:41:38.
 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:45:13.
 Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 01 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 11:01:46.
 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:32:00.
 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:05:34 | Data modyfikacji: 2019-08-19 10:06:23.
 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-09 08:23:46 | Data modyfikacji: 2019-08-09 09:12:39.
 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:24:11 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:24:35.
 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:16:43 | Data modyfikacji: 2020-03-16 13:17:16.
Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:16:43
Data modyfikacji: 2020-03-16 13:17:16
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat