Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:12:51 | Data modyfikacji: 2019-06-27 10:16:00.
 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:12:45.
 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:23:07.
 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:24:39.
 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:27:01.
 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:45:56.
 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:41:43.
 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:50:14.
 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce na uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr IV/36/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:54:47.
 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:15:42.
 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:18:26.
 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:10:23.
 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:01:52.
 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:06:44.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:06:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat