Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:47:15.
 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:50:35.
 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:52:28.
 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:54:49 | Data modyfikacji: 2019-07-24 14:55:31.
 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:57:35.
 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-24 14:59:06 | Data modyfikacji: 2019-07-24 15:00:24.
 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Pana..... z dnia 24 maja 2019 r. na uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:15:26 | Data modyfikacji: 2019-07-25 07:15:51.
 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:19:23.
 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:21:57.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:21:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat